NKAL

ArbeidshygiŽne

   

 

Wat is Arbeidshygiëne

Arbeidshygiëne houdt zich bezig met het beoordelen en karakteriseren van blootstelling op de werkplek. Deze beoordeling kan op individueel-, bedrijfs-, en brancheniveau plaatsvinden. Bij het NKAL zijn twee arbeidshygiënisten werkzaam, dr. ir. R. Houba en ing. V. Zaat. Zij zijn gespecialiseerd in het herkennen en inventariseren van blootstellingsrisico’s op de werkplek.

 

Waar kunt u ons voor inzetten of raadplegen?

Bij blootstellingsonderzoek is het doel om meer inzicht te krijgen in de agentia in het werk die belastend kunnen zijn voor de luchtwegen. Dit blootstellingsonderzoek kan nuttig zijn voor verschillende doelen:

1. Men wil inzicht krijgen in risico’s voor de longen en luchtwegen in het kader van een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E)

2. Men wil inzicht krijgen in de duurzame inzetbaarheid van werknemers met een specifieke luchtwegaandoening

3. Er zijn arbeidsgerelateerde luchtwegklachten bij één of meerdere werknemers en men wil inzicht krijgen in de mogelijke relatie tussen de ervaren klachten en de arbeidsomstandigheden.

 

Bij deze laatste vraag is belangrijk om hierbij een gestructureerde werkwijze volgen. De volgende vragen moeten worden beantwoord:

    - Wat is de diagnose?

    - Wat is de relatie met het werk?

    - Wat is de oorzaak van de longaandoening?

    - Wat is de omvang van het probleem?

    - Zijn er beheersmaatregelen mogelijk?

De beantwoording van bovenstaande vragen vraagt een grondige benadering en vereist specialistische kennis en samenwerking, zeker bij vraagstukken waarbij er werknemers zijn met klachten aan longen en luchtwegen. Hoe beter de relatie tussen belastende agentia en gezondheidsklachten kan worden beoordeeld, hoe groter de kans is dat werknemers met longaandoeningen op tijd de juiste hulp krijgen, en onnodig verzuim wordt voorkomen.

Meestal wordt gestart met een inventarisatie van de werkzaamheden en verschillende vormen van blootstelling om met een zo breed mogelijke focus te starten. Vervolgens wordt ingegaan op de blootstelling in relatie tot de klachten. Het onderzoek zal in eerste instantie kwalitatief en zoveel mogelijk semi-kwantitatief van aard zijn. Dit betekent dat er een visuele inspectie zal plaatsvinden van de aard, mate en duur van blootstelling in en om de werksituatie. Voor de mogelijk potentiële bronnen zullen de relevante agentia worden benoemd, bijvoorbeeld op basis van productinformatie. Deze informatie wordt afgezet tegen de klachten of ziekte van de betreffende werknemer of werknemers. Dit wordt besproken in een multidisciplinair team (longarts, bedrijfsarts, arbeidshygiënist). Op basis daarvan wordt een advies gegeven. In dit advies wordt zowel aandacht besteed aan maatregelen om de blootstelling op de werkplek te verlagen, als aan maatregelen om bepaalde werkzaamheden of werkplekken te vermijden vanuit medisch perspectief.

Blootstellingsmetingen kunnen in sommige situaties noodzakelijk zijn om meer inzicht te krijgen in de hoogte van de blootstelling of om kwantitatieve gegevens te verzamelen die bijvoorbeeld het effect van een maatregel laat zien. Het opstellen van de meetstrategie is hierbij sterk afhankelijk van de specifieke vraagstelling en situatie.

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Om Nkal.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. akkoord