NKAL

   

Bijlagen bij document ‘Leidraad voor arboprofessionals’

Hoofdstuk 1 Achtergrond allergie

Presentatie ‘Ontwikkeling allergie’

Lijst van beroepsallergenen

Lijst met leveranciers die huidpriktesten uitvoeren

Hoofdstuk 3 Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) blootstelling aan allergenen

Identificatie op basis van MSDS

Algemene handreikingen voor een RI&E

Arbobeleidsaspecten inhalatie allergenen

Excel file RI&E systematiek leidraad allergenen

Toelichting bij het invullen van de Excel RI&E

Excel file Voorbeeld RI&E systematiek bakkers

Excel file Voorbeeld RI&E systematiek autoschadeherstelbedrijven

Lijst van activiteiten met potentiële hoge blootstelling

https://www.arbeidshygiene.nl/-uploads/files/insite/2011-12-bohs-nvva-sampling-strategy-guidance.pdf

Hoofdstuk 4 Goede praktijken inhalatie allergenen

Bijlage I Goede praktijken

Sjabloon goede praktijken

Ontwerp van gebouwen

Ontwerp van controlekamers

Ontwerp van leidingen

Ontwerp van stofafzuiginstallaties

Algemene binnenopslag

Mixen en mengen van materialen

Bulk laden van silovrachtwagens

Verpakken in big bags

Legen big bags

Legen kleine zakken

Afwegen van grondstoffen

Lossen van tankwagen

Schoonmaak

Algemene ventilatie

Lokaal afzuigsysteem

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Goede hygiëne

Supervisie

Opleiding

Twee voorbeelden van goede praktijken in de bakkerijbranche:

Goede Praktijken siloruimten in bakkerijen

Goede Praktijken hanteren van zakgoed

Twee voorbeelden van goede praktijken in autoschadeherstelbedrijven:

Goede Praktijken autospuiterijen aanmaken van lakken

Goede Praktijken autospuiterijen opbrengen van lakken


Hoofdstuk 5 Gezondheidsbewaking – surveillance

Model voor HMW allergenen

Model voor LMW allergenen

Arbowet      

Arbobesluit   

Arboregeling   

 


Bijlagen bij document ‘Leidraad voor werkgevers en werknemers’

Hoofdstuk 3 Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Excel file Voorbeeld RI&E systematiek bakkers

Excel file Voorbeeld RI&E systematiek autoschadeherstelbedrijven

Hoofdstuk 4 Hoe kan blootstelling aan inhaleerbare allergenen worden gemeten?

https://www.arbeidshygiene.nl/-uploads/files/insite/2011-12-bohs-nvva-sampling-strategy-guidance.pdf

 

 

Om Nkal.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. akkoord