NKAL

Lidmaatschappen, commissies en werkgroepen

   

1. R. Houba. Gezondheidsraad,  Commissie ‘Gezondheid Beroepsmatige Blootstelling aan Stoffen (GBBS)’.  Permanente commissie Gezondheidsraad.

2. R. Houba. Gezondheidsraad, Commissie ‘Omgaan met nanodeeltjes op de werkplek’. Tijdelijke commissie, Gezondheidsraad 2010-2012.

3. R. Houba. Gezondheidsraad, Commissie ‘Commissie Veehouderijen: risico's voor omwonenden’. Tijdelijke commissie Gezondheidsraad 2011-2012.

4. R. Houba. College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb), plaatsvervangend collegelid.

5. R. Houba. Hoofdredacteur Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap (TtA). Uitgave van de gezamenlijke beroepsverenigingen (NVvA, NVVK & BA&O).

6. R. Houba. Trekker contactgroep biologische factoren NVvA.

7. R. Houba. Gezondheidsraad, Commissie Vaccinatie en arbo. Tijdelijke commissie, Gezondheidsraad (vanaf april 2013)

8. R. Houba. Nederlands Instituut voor Lastechniek, Technische Commissie VIII: Veiligheid, Gezondheid en Milieu (vanaf april 2013)

 

1. J. Rooijackers. Bestuurslid Stichting Astmabestrijding (SAB).

2. J. Rooijackers. European Respiratory Society task force Guidelines for the management of workrelated asthma.

3. J. Rooijackers. Member expert working group on sleep apnoea, Driving Licence Committee, European Commission.   

 

Om Nkal.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. akkoord