NKAL

Publicaties 2014

   

C. Jacobs, S.H.T. Opdam, E.M. van Rikxoort, O.M. Mets, J. Rooyackers, P.A. de Jong, M. Prokop and B. van Ginneken. "Automated detection and quantification of micronodules in thoracic CT scans to identify subjects at risk for silicosis", in: Medical Imaging, volume 9035 of Proceedings of the SPIE, 2014, page 90351I.

Gezondheidsraad. Werknemers en infectieziekten - Criteria voor vaccinatie. Den Haag: Gezondheidsraad, 2014; publicatienr. 2014/30. ISBN 978-94-6281-019-8 (R. Houba, lid van commissie) http://www.gr.nl/nl/nieuws/vaccinatie-van-werknemers

Gassner, F., D. Bruinvels, R. Appels, J. van Balen, J. Bouwmans, A. van der Burg, R. Houba, J.W. Hovius, M.J. de Lange, J.J. Maas, M. Mud, L. Niessen, A. de Rooij, J. Schilpzand, J.M. Steenbergen & R. Veders. Multidisciplinaire richtlijn Arbeid en lymeziekte. RIVM en NVAB, Utrecht, april 2014

Willems, J., E. Tjoe Nij, R. Houba & R. Menting. Beroepsziekten fors onderschat - Nederland is zieker van werk dan we denken. Vakblad Arbo 2014, nr 10, p21-22. Vakmedianet.

Houba R. Multidisciplinaire richtlijn lasrook. NVvA Nieuwsbrief 25 (2014-2) 8-9

Houba R. Onderhoud van ventilatiesystemen. NVvA Nieuwsbrief 25 (2014-2) 18-19

Heederik D, Verbeek A, Wielaard P en Stigter H. Dossier Meelstof. Februari 2014. www.arbokennisnet.nl

Alphen, WJT & R. Houba. Arbo Informatieblad 9: Biologische Agentia (AI-9) – zesde herziene druk. SDU Uitgevers, Den Haag, 2014

Houba, R. & H. Kromhout, Ontwerpen van meetprogramma’s voor blootstelling aan chemische stoffen en statistische analyse van meetresultaten. Hoofdstuk 5 in: Handboek Arbeid en Gezondheid, W. van Alphen, R. Houba, M. Leutscher, H.P. Pennekamp &  K. Schreibers (eds). Vakmedianet, Alphen aan de Rijn, 2013.

Houba, R. & E. Tielemans, Beheersing van chemische risico’s op de werkplek volgens het arbeidshygiënisch regime. Hoofdstuk 8 in: Handboek Arbeid en Gezondheid, W. van Alphen, R. Houba, M. Leutscher, H.P. Pennekamp &  K. Schreibers (eds). Vakmedianet, Alphen aan de Rijn, 2014.

Houba R. & F. van Rooy, Arbeidshygiënisch onderzoek bij werkgerelateerde gezondheidsklachten van werknemers. Hoofdstuk 25 in: Handboek Arbeid en Gezondheid, W. van Alphen, R. Houba, M. Leutscher, H.P. Pennekamp &  K. Schreibers (eds). Vakmedianet, Alphen aan de Rijn, 2014.

 

Om Nkal.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. akkoord