NKAL

Publicaties 2016

   

Hagmolen of ten Have W, Rooijackers J, Grutters J, Schlosser N, Buikhuizen W, Burgers S. On behalf of the Dutch Asbestosis Panel. Legal claims for asbestosis in the Netherlands possible since 2014: How it works. International Mesothelioma Interest Group (iMig), Birmingham, mei 2016.

Borlée F,  Yzermans CJ, Aalders B, Rooijackers J, Krop E, Maassen K, Schellevis F, Heederik D, Smit LAM. ’Hotspots’ of livestock farms may influence lung function of neighboring residents. ERS, London, September 4, 2016.

Rooijackers JM, Stigter E, Niederer M, de Jong PA, Aalders B, van Geutselaar A, Heederik D. Silicosis in Dutch construction workers. ERS, London, September 4, 2016.

Borlée, F., Yzermans, C.J., Krop, E., Aalders, B., Rooijackers, J., Zock, J.P., van Dijk, C.E., Maassen, C.B.M., Schellevis, F., Heederik, H., Smit LAM. COPD defined by spirometry, questionnaire and Electronic Medical Records in a population-based study: comparing prevalence, level of agreement and associations with potential risk factors. PLoS One. 2016.

Hagmolen of ten Have W, Rooijackers JM,  Burgers JA. Financiële compensatie voor patiënten met asbestose. Ned Tijdschr Geneeskd 2016; 160:D544.

Willems, J, R. Menting & R. Houba. Aanpak beroepsziekten: Bronaanpak of Broddelwerk? Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap 2016;29(4):152-15

Erik Stigter, Gerda Groene, Jos Rooijackers. Een stoffig relaas, of toch niet? TBV november 2016, jaargang 24; no. 9: 452-453

Redactie NVvA nieuwsbrief. Verslag Symposium 2016: Dag 2: Nog steeds veilig en zonnig.....verslag over presentaties Jos Rooijackers en Vanessa Zaat. Geschreven door V. Zaat. Nieuwsbrief NVvA Jaargang 27 (2016) Nr 2.

Willems J, R Menting & R Houba, Aanpak beroepsziekten – het begin is er... Vakblad Arbo, nr 6 2016, Vakmedianet, p 38-39

Heederik, D, J. Jacobs, S. Samadi, F. van Rooy, L. Portengen & R. Houba. Exposure-response analyses for platinum-salt exposed workers and sensitization: a retrospective cohort study among newly exposed workers using routinely collected surveillance data. J Allergy Clin Immunol. 2016;137(3):922-929

Houba R & H Kromhout. Ontwerpen van meetprogramma’s voor blootstelling aan chemische stoffen en statistische analyse van meetresultaten. Hoofdstuk 5 in: Handboek Arbeid en Gezondheid, W. van Alphen, R. Houba, M. Leutscher, H.P. Pennekamp &  K. Schreibers (eds). Vakmedianet, Alphen aan de Rijn, 2016.

Houba R & E Tielemans. Beheersing van chemische risico’s op de werkplek volgens het arbeidshygiënisch regime. Hoofdstuk 8 in: Handboek Arbeid en Gezondheid, W. van Alphen, R. Houba, M. Leutscher, H.P. Pennekamp &  K. Schreibers (eds). Vakmedianet, Alphen aan de Rijn, 2016.

Heederik D, R Houba & WJT van Alphen. Microbiële toxinen. Hoofdstuk 18 in: Handboek Arbeid en Gezondheid, W. van Alphen, R. Houba, M. Leutscher, H.P. Pennekamp &  K. Schreibers (eds). Vakmedianet, Alphen aan de Rijn, 2016.

Houba R, D Heederik & WJT van Alphen. Allergenen. Hoofdstuk 19 in: Handboek Arbeid en Gezondheid, W. van Alphen, R. Houba, M. Leutscher, H.P. Pennekamp &  K. Schreibers (eds). Vakmedianet, Alphen aan de Rijn, 2016.

Alphen WJT, R Houba & D Heederik. Micro-organismen. Hoofdstuk 20 in: Handboek Arbeid en Gezondheid, W. van Alphen, R. Houba, M. Leutscher, H.P. Pennekamp &  K. Schreibers (eds). Vakmedianet, Alphen aan de Rijn, 2016.

Houba R & GBGJ van Rooy, Arbeidshygiënisch onderzoek bij werkgerelateerde gezondheidsklachten van werknemers. Hoofdstuk 24 in: Handboek Arbeid en Gezondheid, W. van Alphen, R. Houba, M. Leutscher, H.P. Pennekamp &  K. Schreibers (eds). Vakmedianet, Alphen aan de Rijn, 2016.

Heederik D & R Houba. Principles of prevention and control. Chapter 12 in: Occupational Lung Disorders, 4th edition (Parkes WR, ed). In press.

Om Nkal.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. akkoord