NKAL

Publicaties 2018

   

Aalders B. Spirometrie, stappenplan voor systematische beoordeling GAVscoop 2-2018

J. Rooijackers. ‘Omgaan met stoffen op de werkplek: PR voor preventie’. Pulmocript, september 2018.

J. Rooijackers. ‘Omgaan met stoffen op de werkplek: PR voor preventie’ (Hoofdstuk 3).
Essaybundel ‘Experts over preventie van beroepsziekten door stoffen’, TNO en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), 2018:
https://www.monitorarbeid.tno.nl/publicaties/essaybundel-beroepsziekten-door-stoffen

Alphen, WJT van, R. Houba, M Leutscher,  HP Pennekamp (eindred), & KBJ Schreibers (eds). Handboek Arbeid & Gezondheid - een handboek over het beheersen van gezondheidsrisico's op het werk. Vakmedianet, Alphen aan de Rijn, 2018.

Houba R & H Kromhout. Ontwerpen van meetprogramma’s voor blootstelling aan chemische stoffen en statistische analyse van meetresultaten. Hoofdstuk 5 in: Handboek Arbeid en Gezondheid, W. van Alphen, R. Houba, M. Leutscher, H.P. Pennekamp &  K. Schreibers (eds). Vakmedianet, Alphen aan de Rijn, 2018.

Houba R. Beheersing van chemische risico’s op de werkplek volgens het arbeidshygiënisch regime. Hoofdstuk 8 in: Handboek Arbeid en Gezondheid, W. van Alphen, R. Houba, M. Leutscher, H.P. Pennekamp &  K. Schreibers (eds). Vakmedianet, Alphen aan de Rijn, 2018.

Heederik D, R Houba & WJT van Alphen. Microbiële toxinen. Hoofdstuk 18 in: Handboek Arbeid en Gezondheid, W. van Alphen, R. Houba, M. Leutscher, H.P. Pennekamp &  K. Schreibers (eds). Vakmedianet, Alphen aan de Rijn, 2018.

Houba R, D Heederik & WJT van Alphen. Allergenen. Hoofdstuk 19 in: Handboek Arbeid en Gezondheid, W. van Alphen, R. Houba, M. Leutscher, H.P. Pennekamp &  K. Schreibers (eds). Vakmedianet, Alphen aan de Rijn, 2018.

Alphen WJT, R Houba & D Heederik. Micro-organismen. Hoofdstuk 20 in: Handboek Arbeid en Gezondheid, W. van Alphen, R. Houba, M. Leutscher, H.P. Pennekamp &  K. Schreibers (eds). Vakmedianet, Alphen aan de Rijn, 2018.

Houba R & GBGJ van Rooy, Arbeidshygiënisch onderzoek bij werkgerelateerde gezondheidsklachten van werknemers. Hoofdstuk 24 in: Handboek Arbeid en Gezondheid, W. van Alphen, R. Houba, M. Leutscher, H.P. Pennekamp &  K. Schreibers (eds). Vakmedianet, Alphen aan de Rijn, 2018.

Houba R. Arbeidshygiënisch onderzoek bij beroepsziekten. Tijdschrift Letselschade in de rechtsPraktijk (TLP) 2018;5(1):27-32.

Om Nkal.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. akkoord