NKAL

Werkplekonderzoeken

   

Ter ondersteuning van de verdere diagnostiek kan er een advies volgen om een blootstellingsonderzoek uit te voeren. Doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in het voorkomen van voor de luchtwegen potentieel belastende agentia, en daarmee de mogelijke relatie tussen de ervaren klachten en de arbeidsomstandigheden. Onderzoek naar de bron en potentiële agentia is van belang voor de behandeling en prognose. Tijdens het werkplekonderzoek zullen de werkzaamheden en verschillende vormen van blootstelling worden geïnventariseerd om met een zo breed mogelijke focus te starten. Vervolgens wordt ingegaan op de blootstelling in relatie tot de klachten. Het onderzoek zal kwalitatief en zoveel mogelijk semi-kwantitatief van aard zijn. Dit betekent dat er een visuele inspectie zal plaatsvinden van de aard, mate en duur van blootstelling in en om de werksituatie. Voor de mogelijk potentiële bronnen zullen waar mogelijk de relevante agentia worden benoemd, bijvoorbeeld op basis van productinformatie. Het onderzoek wordt altijd op basis van een offerte door een arbeidshygiënist uitgevoerd. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Om Nkal.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. akkoord