NKAL

Projecten

   

Het NKAL voert medisch diagnostisch onderzoek uit in combinatie met blootstellingsonderzoek voor het aantonen of uitsluiten van een (causaal) verband tussen longaandoening en beroepsmatige blootstelling zowel op individueel niveau, bedrijfsniveau als op brancheniveau. Het betreft veelal ingewikkelde vraagstukken over longaandoeningen in relatie tot de blootstelling aan stoffen, gassen of dampen. Om inzicht te geven in onze dienstverlening worden hieronder een aantal veel voorkomende onderwerpen nader toegelicht.

Allergenen

Allergenen - ofwel sensibiliserende stoffen - kunnen een allergisch astma of rhinitis veroorzaken. Allergenen zijn in zeer veel branches te vinden, er zijn enkele honderden allergenen bekend. Het NKAL heeft veel ervaring in de klinische en blootstellingsevaluatie van allergenen. Enkele voorbeelden zijn:

- Meelstof

Meelstof is afkomstig van verwerkt of gemalen graan, in ons land meestal van tarwe. Het kan ook gaan om aan tarweverwante granen zoals rogge, haver en gerst. Werknemers kunnen een allergie ontwikkelen tegen meelstof. NKAL voert sinds 2005 een gezondheidskundig onderzoek uit voor vroegdetectie, beheersing en monitoring van allergieën in de bakkerijsector en zoetwarenindustrie. Ruim 500 werknemers hebben de afgelopen jaren onze polikliniek bezocht. Ook blootstellingsonderzoeken naar meelstof en allergenen bij diverse bedrijven in deze sectoren worden regelmatig uitgevoerd.

- Soja

Sojameel ontstaat na het pellen en fijnmalen van sojabonen. Blootstelling aan sojameelstof kan uiteindelijk leiden tot chronische allergische luchtwegklachten, rhinitis en beroepsastma. In diverse sectoren (bakkersbranche, veevoederindustrie, graanhandelaren, sojaverwerkende industrie) heeft NKAL blootstellingsonderzoeken uitgevoerd en/of een inhoudelijke ondersteuning geleverd tussen de verschillende partners, de SER en de Gezondheidsraad.

- Enzymen

In steeds meer industriële processen worden enzymen ingezet. Enzymen zijn zeer potente allergenen die al bij zeer lage blootstelling een allergie kunnen veroorzaken. Blootstelling aan enzymen is bijvoorbeeld een bekend risico bij bakkers maar ook bij werknemers in de wasmiddelenindustrie. De afgelopen jaren heeft NKAL in deze sectoren diverse onderzoeken uitgevoerd.

 Biologische bestrijdingsmiddelen

In een bedrijf dat biologische bestrijdingsmiddelen produceert hebben een aantal werknemers een beroepsallergie ontwikkeld tegen de insecten die op dat bedrijf werden geproduceerd. Voor dit bedrijf is een blootstellingsonderzoek en een klinische onderzoek uitgevoerd.

Kwarts

Langdurige, hoge blootstelling aan kwarts kan tot silicose leiden. Het NKAL heeft veel ervaring in de klinische en blootstellingsevaluatie van kwarts, zowel op bedrijfsniveau als op brancheniveau. Daarnaast levert NKAL een bijdrage in diverse Europese onderzoeken.

Asbest

Iemand die vele jaren veel asbestvezels heeft ingeademd loopt een groot risico. Deze situatie kwam vooral vroeger bij bepaalde beroepen voor en leidt heden ten dage nog steeds tot enkele honderden asbestziekten per jaar. NKAL krijgt regelmatig hulpvragen om te beoordelen of er sprake is van asbestblootstelling bij een werknemer. Daarnaast begeleidt het NKAL onderzoekers van het Antoni van Leeuwenhoek bij het in kaart brengen van de asbestblootstelling, beantwoordt NKAL specifieke vragen over asbestblootstelling van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) en treed incidenteel op als deskundige en rechtzaken.

Chroom-6

Beroepsmatige blootstelling aan chroom-VI kan optreden tijdens het produceren en het verwerken ervan, of bijvoorbeeld bij het schuren van chroom-6 houdende coatings. De afgelopen jaren heeft het NKAL, in samenwerking met IRAS (Universiteit Utrecht), diverse grote chroom-6-projecten uitgevoerd. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd bij Defensie, gemeente Tilburg en Nederlandse Spoorwegen, maar ook bij enkele andere gemeentelijke overheden.

Luchtwegirritantia

Irriterende stoffen zijn in zeer vele branches te vinden. Blootstelling aan deze groep stoffen, gassen en dampen kan leiden tot longaandoeningen. Voorbeelden van blootstelling zijn lasrook, schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen, zuren, etc. De afgelopen jaren heeft NKAL meer dan 1000 (individuele) medische, en deskundige onderzoeken uitgevoerd om specifieke vraagstellingen over longaandoeningen in relatie tot de blootstelling te beantwoorden.

Biologische agentia

Met biologische agentia worden verschillende micro-organismen bedoeld (bacteriën, schimmels, virussen). Deze micro-organismen kunnen verschillende aandoeningen veroorzaken, waaronder infectie, COPD of allergie.

- Infectieuze agentia

De afgelopen jaren heeft het NKAL een RI&E uitgevoerd voor het onderwerp biologische agentia voor de pluimveeverwerkende industrie, vleeswaren-, en vleesverwerkende industrie, NVWA en een destructiebedrijf en een vertaling hiervan gemaakt naar diverse arbocatalogussen. Voor het uitvoeren van een RI&E biologische agentia heeft het NKAL i.s.m. IRAS de blauwdruk biologische agentia ontwikkeld (link naar het instrument elders op de website)

- Endotoxinen

Het inademen van stofdeeltjes of aërosolen die endotoxinen bevatten kan leiden tot ontstekingsreacties en luchtwegaandoeningen. Bij diverse bedrijven zijn diverse blootstellingsonderzoeken uitgevoerd. Daarnaast levert NKAL een inhoudelijke bijdrage aan grootschalige onderzoeken zoals het onderzoek Veehouderij en gezondheid omwonenden (VGO).

- Schimmels 

Extrinsieke Allergische Alveolitis (EAA) is een ontsteking van de longblaasjes als gevolg van een allergische reactie meestal tegen schimmels. In samenwerking met het St. Antonius Ziekenhuis zijn de afgelopen jaren ruim 70 klinische evaluaties en blootstellingsonderzoeken in woningen en bedrijven uitgevoerd bij patiënten met een EAA.

 

Een overzicht van recent uitgevoerde projecten:

Jaar

Opdrachtgever

Beknopte omschrijving

2005 - nu

Bakkersbranche en Zoetwarenindustrie

Gezondheidsbewakingssysteem (meer info; blijmetstofvrij.nl)

2006 - nu

Project IMA

Europees blootstellingsonderzoek en begeleiden van op systematische manier in kaart brengen van kwartsblootstelling in de mineraalindustrie

2009

Wasmiddelenindustrie

Blootstellingsonderzoek en medisch onderzoek naar enzymen in de wasmiddelenindustrie (meer info; A cross-sectional study among detergent workers exposed to liquid detergent enzymes F van Rooy et al. Occupational and Environmental Medicine 2009; 66:759-765)

2009

Aluminiumindustrie

Onderzoek naar een cluster van luchtwegklachten in een aluminiumproductiebedrijf (voor meer info: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21493638/)

2009 - 2012

Productiebedrijf in biologische bestrijdingsmiddelen

Blootstellingsonderzoek en medisch onderzoek bij 133 werknemers (voor meer info; Biologische bestrijdingsmiddelen: gezondheidsbewaking bij de producent (arbeidshygiene.nl)

Vanaf 2010 - 2021

Project Platina

Blootstellingsonderzoek internationale platina industrie. (Voor meer info; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26371840/)

Vanaf 2012

Productiebedrijf (2 locaties)

Blootstellingsonderzoek en gezondheidsbewakingssysteem gericht op enzymen

2015 - 2020

Sint Antonius Ziekenhuis

Blootstellingsonderzoek en medisch onderzoek bij ruim 50 patiënten met EAA (longaandoening veroorzaakt door blootstelling aan schimmels) (meer info; https://erj.ersjournals.com/content/56/suppl_64/795)

2018

Productiebedrijf in de broodwaren

Blootstellingsonderzoek naar meelstof en andere allergenen

2018

RIVM- Defensie

Blootstelling aan chroom-6 op de NL-POMS Nederlandse Prepositioned Organizational Materiel Storage -sites 1984-2006 (meer info; Blootstelling aan chroom-6 op de POMS-sites | RIVM)

2018

Destructiebedrijf

Uitvoeren van een verdiepende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) voor blootstelling aan
biologische agentia

2018 - 2021

RIVM - NS

Het in kaart brengen van de blootstelling aan chroom-6 van (ex-)medewerkers van de NS, 1970 – 2020 (meer info; Onderzoek naar chroom-6 bij NS | RIVM)

2019

RIVM- Gemeente Tilburg

Blootstellingsonderzoek chroom-6 bij het tROM-project Tilburg (meer info; IRAS-Universiteit Utrecht rapport (31-01-2019): Gezondheidsrisico’s mogelijk door chroom-6 bij tROM-project Tilburg | RIVM)

2019

Gemeentelijke overheid

Blootstellingsonderzoek en klinische evaluatie chroom-6 blootstelling bij jongerenwerk.

2019 -2020

Busmaatschappij

Onderzoek naar de blootstelling aan fijn stof bij een buschauffeur met beroepsastma.

2020

Chemisch bedrijf (proefbakkerij)

Blootstellingsmetingen naar meelstof en enzymen

2020

Keramische industrie

Blootstellingsonderzoek en gezondheidsbewakingssysteem gericht op silicose in de keramische industrie

2020 - 2021

Project NEPSI

Ontwikkeling van meetprotocol voor systematische manier meten van kwartsblootstelling in Europa (voor meer info: www.nepsi.eu)

2021

Gemeentelijke overheid

Advisering en inhoudelijke ondersteuning m.b.t. chroom-6 bij een herontwikkelingsproject.

2021

Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Project asbestose; instructie en begeleiden van het in kaart brengen van de blootstelling aan asbest bij patiënten

2021

Minerale industrie

Blootstellingsonderzoek en gezondheid-bewakingssysteem gericht op silicose

2021

Productiebedrijf van diverse koekproducten

Blootstellingsonderzoek naar meelstof en andere allergenen

2021

Productiebedrijf van diverse koek-, cracker-, en beschuitproducten

Blootstellingsonderzoek naar meelstof en andere allergenen

2020 - 2021

Expertise

Expertise blootstelling aan lasrook

2021

Expertise

Expertise blootstelling aan schimmels in de zuivelindustrie

 

 

 

Om Nkal.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. akkoord