NKAL

Diagnostiek en advies

   

 

Huisartsen, bedrijfsartsen, medisch specialisten en verzekeringsartsen  kunnen patiënten-werknemers met een (vermoede) arbeidsgerelateerde longaandoening verwijzenin het kader van hun verwijsfunctie. Een verwijzing is raadzaam als reguliere zorg geen oplossing biedt of wanneer specialistische diagnostiek en begeleiding noodzakelijk zijn.

De zorgverzekeraar vergoedt de kosten van medische zorg voor werknemers die binnen de verwijsfunctie van de bedrijfsarts, huisarts en medisch specialist worden gezien volgens het DBC (diagnose behandeling combinatie)/DOT tarief. De passantentarieven staan hieronder vermeldt. Dit omvat alleen de activiteiten van de medisch specialist. Omdat in Nederland nog geen afspraken zijn gemaakt over de vergoeding van een klinisch werkzame arbeids- en bedrijfsgeneeskundige en arbeidshygiënist wordt aanvullend € 1.600,- in rekening gebracht. Deze kosten komen voor rekening van de werkgever, maar deze is hiervoor mogelijk verzekerd.

2023 Passantentarieven.jpg

Wilt u een patiënt verwijzen? Ga dan naar het verwijsformulier.

Om Nkal.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. akkoord