NKAL

Tools

   

Titel

Beschrijving

Link

Werk en Longen check

Met de Werk en longen checkkunnen werknemers zelf aan de hand van 6 vragen nagaan of ze op het werk worden blootgesteld aan (gevaarlijke) stoffen en of dit mogelijk effect heeft op de longen. De check geeft inzicht in  risico’s en geeft maatregelen aan die helpen om blootstelling te voorkomen. De tool bevat factsheets met branche-specifieke informatie. 

Werkenlongencheck.jpg

Werk en longen check

Blauwdruk RI&E Biologische agentia

De blauwdruk RI&E biologische agentia is een instrument in MS-Excel die gebruikt kan worden om een RI&E biologische agentia uit te voeren in bedrijven. Het instrument is vooral gericht op infectieuze agentia. De ontwikkeling van de blauwdruk is gefinancierd door het Ministerie van SZW. 

Blauwdruk RI&E biologische agentia versie 1.1
Werkinstructie
 

Leidraad allergenen

De leidraad allergenen is bedoeld voor bedrijven (werkgevers en werknemers) waar blootstelling aan allergenen kan plaatsvinden. De leidraad geeft achtergrond informatie over beroepsallergieen en concrete adviezen voor het uitvoeren van en gerichte RI&E, het uitvoeren van metingen, het inrichten van een gezondheidsbewakingsysteem en het nemen van maatregelen. 

Leidraad allergenen 

IHSTAT

IHSTAT is een instrument in MS-Excel waarmee kleine arbeidshygiënische meetseries statistisch kunnen worden doorgerekend. 

IHSTAT

ART

De Advance Reach Tool (ART) is een instrument waarmee blootstelling op taakniveau kan worden geschat. Het instrument maakt daarbij gebruik van een mechanistisch blootstellingsmodel, in combinatie met een database van blootstellingsmetingen. 

ART

Lasrook assistent

De Lasrook assistent is een instrument in MS Access waarmee schattingen kunnen worden gemaakt van de blootstelling aan lasrook. 

Lasrook assistent

Om Nkal.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. akkoord