NKAL

Tools

   

 

De volgende tools kunnen handig zijn voor professionals in de arbozorg:

TitelBeschrijvingLink
Werk en Longen check

Blootstelling aan stoffen tijdens werk kan effect hebben op de gezondheid van werknemers. Daarom lanceerden Long Alliantie Nederland en het Longfonds de Werk en longen check. Met deze online check kunnen werknemers zelf checken of ze op hun werk in aanraking komen met  stoffen die mogelijk invloed hebben op  hun luchtwegen. Ook staat in de check meer informatie over maatregelen om dit tegen te gaan.

Werkenlongencheck.jpg

www.werklongencheck.nl

Blauwdruk RI&E Biologische agentia

De blauwdruk RI&E biologische agentia is een instrument in MS-Excel die gebruikt kan worden om een RI&E biologische agentia uit te voeren in bedrijven. Het instrument is vooral gericht op infectieuze agentia. De ontwikkeling van de blauwdruk is gefinancierd door het Ministerie van SZW.

 

Blauwdruk RI&E biologische agentia versie 1.1

Werkinstructie

 

Leidraad allergenen

De leidraad allergenen is bedoeld voor bedrijven (werkgevers en werknemers) waar blootstelling aan allergenen kan plaatsvinden. De leidraad geeft achtergrond informatie over beroepsallergieen en concrete adviezen voor het uitvoeren van en gerichte RI&E, het uitvoeren van metingen, het inrichten van een gezondheidsbewakingsysteem en het nemen van maatregelen.

 

Leidraad allergenen 
IHSTAT

IHSTAT is een instrument in MS-Excel waarmee kleine arbeidshygiënische meetseries statistisch kunnen worden doorgerekend

 

IHSTAT
ART

De Advance Reach Tool (ART) is een instrument waarmee blootstelling op taakniveau kan worden geschat. Het instrument maakt daarbij gebruik van een mechanistisch blootstellingsmodel, in combinatie met een database van blootstellingsmetingen.

 

ART
PneumoWork

Om professionals te helpen in de herkenning en identificatie van interstitiële longaandoeningen, is een database ontworpen. Met deze database kan kennis over arbeidsgerelateerde interstitiële longaandoeningen worden gedeeld en wordt meer inzicht verkregen in een eventuele (causale) relatie tussen ILD, werk (of hobby) en agens.

 

Pneumowork
Lasrook assistent

De Lasrook assistent is een instrument in MS Access waarmee schattingen kunnen worden gemaakt van de blootstelling aan lasrook.

 

Lasrook assistent

 

 

 

 

 

 

Om Nkal.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. akkoord