NKAL

Presentaties 2021

   

Rooijackers J. College werkgerelateerde longaandoeningen: Beroepsastma. Geneeskunde, 2e jrs, blok arts en patiënt 3, Amsterdam UMC, VUmc, on-line, 19 januari 2021.

Rooijackers J. Beroepslongziekten. Regionaal onderwijs aios longziekten, Amsterdam UMC, on-line, 17 februari 2021.

Rooijackers J. Milieu- en arbeidsgerelateerde longaandoeningen. Onderwijs voor Medische milieukunde (MMK), NSPOH, on-line, 2 maart 2021.

Houba R. Cursus biologische agentia. PHOV, Utrecht, 3 & 10 maart 2021

Rooijackers J. Health assessment. Basismodule ITM. NSPOH, on-line, 30 maart 2021.

Rooijackers J. Astma en beroep. Landelijk cursorisch onderwijs, Basiscursus Allergie / Immunologie, NVALT, online, 9 april 2021.

Houba R. Control banding tool NKAL/IRAS for biological agents. Webinar control banding biological risks assessment, 12 april 2021

Houba R. Module ‘Health’. Opleiding Management of Safety Health & Environment (MoSHE), TU Delft, Nootdorp 19-22 april 2021

Rooijackers J. Beroepsziekten: screening en interventie. Opleiding Management of Safety, Health & Environment (MoSHE), Nootdorp, 20 april 2021.

Rooijackers J. Beroepslongziekten: inhalatietrauma en ILD. Beter, online, 4 juni 2021.

Houba R. Cursus biologische agentia. PHOV, Utrecht, 1 & 8 juni 2021

Rooijackers J. Arbeidsgerelateerde longziekten. CAHAG, online, 10 juni en 30 november 2021.

Willems J., van Balen P., Houba R. Nieuwland C., Wander S. Hexavalent chromium management regime, occupational hygiene measures to be applied when working on paints and coatings containing hexavalent chromium, online IOHA symposium, South-Korea, september 2021

Houba R. Biological agents – risk assessment. Online course Occupational Safety and Health Network of the Organization of Islamic Cooperation (OIC-OSHNET), 21 september 2021

Aalders B. Cursus Spirometrie, NSPOH (module Astma), 28 september 2021 

Houba R., H. Zilaout & H. Kromhout. European Network for Silica (NEPSI) Respirable Crystalline Silica Monitoring Protocol. CEMBUREAU NEPSI webinar, 19 oktober 2021

Houba R. Cursus biologische agentia. PHOV, Utrecht, 18 & 25 oktober & 1 november 2021

Rooijackers J. Health assessment. NSPOH, opleiding medisch milieukundigen, Utrecht, 2 november 2021.

Houba R. Occupational hygiene. Strategies for health protection and disease prevention. Universiteit Maastricht, 2 november 2021

Houba R. & J. Rooijackers. Occupational respiratory diseases in plasterers? Meeting Expert Group Emerging Risks, RIVM, 3 november 2021

Houba R. H. Zilaout & H. Kromhout. Respirable Dust and Crystalline Silica Moniotring Protocols of IMA & NEPSI. IMA webinar on new NEPSI tools. 29 november 2021

Houba R. Ontwikkelingen in het werkveld van de biologische factoren. NVvA Contactgroep biologische factoren, 30 november 2021

Rooijackers J. Beroepslongziekten: PMO astma, COPD. Regionaal onderwijs aios longziekten, St Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein, online, 8 december 2021.

Rooijackers J. Toelichting op het voorlopige werkprogramma van het LEC-SB. Webinar Landelijk Expertisecentrum Stoffengerelateerde Beroepsziekten (LEC-SB), 16 december 2021.

Om Nkal.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. akkoord