NKAL

NKAL voor professionals

   

 NKAL is gespecialiseerd in onderzoek naar de relatie tussen beroepsmatige blootstelling en longaandoeningen , evenals de beoordeling van belastbaarheid bij individuele werknemers. De polikliniek wordt bemand door een multidisciplinair team bestaande uit een longarts, bedrijfsarts en arbeidshygiënisten. Dit team evalueert de  diagnose, blootstelling op het werk en arbeidsomstandigheden. Om een goed oordeel te kunnen vormen kan het nodig zijn dat er aanvullend onderzoek plaatsvindt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden. Het NKAL beschikt over een longfunctielaboratorium. Voor aanvullende faciliteiten op het gebied van diagnostiek (inspanningsonderzoek, allergologie, toxicologie, pathologie, beeldvormende technieken, intercollegiale consulten, etc.) wordt samengewerkt met het UMC Utrecht en het St Antonius Ziekenhuis.

Evaluatie van de blootstelling vindt plaats in samenwerking met de verwijzer en kan bestaan uit het inventariseren van beschikbare  gegevens over blootstelling, literatuuronderzoek, werkplekbezoek of een meer uitgebreid werkplekonderzoek (kwalitatief en kwantitatief blootstellingsonderzoek). Via onderstaande onderwerpen vindt u meer informatie.

  

Wilt u een patiënt verwijzen? Ga dan direct naar het verwijsformulier.

Heeft u een vraag? Ga dan direct naar de helpdesk.

  

1. Diagnostiek en advies

2. Expertises

3. Werkplekonderzoeken

4. Beoordeling longfunctie

 

1. Diagnostiek en advies

Huisartsen, bedrijfsartsen, medisch specialisten en verzekeringsartsen  kunnen patiënten-werknemers met een (vermoede) arbeidsgerelateerde longaandoening verwijzenin het kader van hun verwijsfunctie. Een verwijzing is raadzaam als reguliere zorg geen oplossing biedt of wanneer specialistische diagnostiek en begeleiding noodzakelijk zijn.

De zorgverzekeraar vergoedt de kosten van medische zorg voor werknemers die binnen de verwijsfunctie van de bedrijfsarts, huisarts en medisch specialist worden gezien volgens het DBC (diagnose behandeling combinatie)/DOT tarief.

Met de volgende zorgverzekeraars heeft NKAL een contract gesloten:

Uzovi code Zorgverzekeraar
3336 Ditzo
3344 In Twente
3347 Salland (Eno)
3347 HollandZorg (Eno)
3347 ZorgDirect (Eno)
7029 DSW
7037 Stad Holland
7085 Zorg en Zekerheid
7085 AZVZ
9018 A.S.R
9018 De Amersfoortse

 

De passantentarieven die wij hanteren kunt u hieronder vinden. Dit omvat alleen de activiteiten van de medisch specialist. Omdat in Nederland nog geen afspraken zijn gemaakt over de vergoeding van een klinisch werkzame arbeidsgeneeskundige en arbeidshygiënist wordt aanvullend € 1.600,- in rekening gebracht. Deze kosten komen voor rekening van de werkgever, maar deze is hiervoor mogelijk verzekerd.

2023 Passantentarieven.jpg

 Wilt u een patiënt verwijzen? Ga dan naar het verwijsformulier.

Terug naar boven 

 

2. Expertises

Het NKAL verricht ook expertises en deskundigenberichten. Doel is het vaststellen van een verband tussen een longaandoening en beroepsmatige blootstelling. De beoordeling richt zich behalve op de medische causaliteit ook op belastbaarheid. Voorbeelden zijn rechtbanken, expertises voor het Instituut Asbestslachtoffers (IAS), voor medische adviseurs en letselschadespecialisten. Voor een expertise kan  een offerte  worden uitgebracht.

Terug naar boven

 

3. Werkplekonderzoeken

Ter ondersteuning van de verdere diagnostiek kan er een advies volgen om een blootstellingsonderzoek uit te voeren. Doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in het voorkomen van voor de luchtwegen potentieel belastende agentia, en daarmee de mogelijke relatie tussen de ervaren klachten en de arbeidsomstandigheden. Onderzoek naar de bron en potentiële agentia is van belang voor de behandeling en prognose. Tijdens het werkplekonderzoek zullen de werkzaamheden en verschillende vormen van blootstelling worden geïnventariseerd om met een zo breed mogelijke focus te starten. Vervolgens wordt ingegaan op de blootstelling in relatie tot de klachten. Het onderzoek zal kwalitatief en zoveel mogelijk semi-kwantitatief van aard zijn. Dit betekent dat er een visuele inspectie zal plaatsvinden van de aard, mate en duur van blootstelling in en om de werksituatie. Voor de mogelijk potentiële bronnen zullen waar mogelijk de relevante agentia worden benoemd, bijvoorbeeld op basis van productinformatie. Het onderzoek wordt altijd op basis van een offerte door een arbeidshygiënist uitgevoerd. Kijk voor meer informatie op arbeidshygiëne of neem contact met ons op.

Terug naar boven

 

4. Beoordeling longfunctie

Heeft u vragen over de interpretatie van longfunctiegegevens? Stuur de longfunctie of een print van de flow-volume curve naar ons, onder vermelding spirometrie. Zie ook contact voor onze adresgegevens. Wij geven u zo spoedig mogelijk een reactie.

Terug naar boven

 

Om Nkal.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. akkoord