NKAL

Publicaties 2017

   

Borlée F, Yzermans CJ, Krop E, Aalders B, Rooijackers J, Zock JP, van Dijk CE, Maassen CBM, Schellevis F, Heederik D, Smit LAM. Spirometry, questionnaire and electronic
medical record based COPD in a population survey: Comparing prevalence, level of
agreement and associations with potential risk factors. PLoS ONE 2017; 12(3): e0171494. doi:10.1371/journal.pone.0171494

Zee van der JS, Rooijackers JM. Longaandoeningen door externe factoren/expositie. In: Lammers J-WJ, Muris JWM, Zaagsma J. Het pulmonaal Formularium. Een praktische leidraad. Springer Healthcare, 7e editie, ISBN 978 94 92467 03 4, Houten, 2017.

Jonaid BS, Rooyackers J, Stigter E, Portengen L, Krop E, Heederik D. Predicting occupational asthma and rhinitis in bakery workers referred for clinical evaluation. Occup Environ Med 2017; 74(8):564-572.

Borlée F, Yzermans CJ, Aalders B, Rooijackers J, Krop E, Maassen CBM, Schellevis F, Brunekreef B, Heederik D, Smit LAM. Air Pollution from Livestock Farms Is Associated with Airway Obstruction in Neighboring Residents. Am J Respir Crit Care Med 2017; 196(9):1152-1161.

J. Rooijackers, commissie/deelnemer rondetafelgesprekken. KNMG visie-document Zorg die werkt. Naar een betere arbeidsgerichte medische zorg voor (potentieel) werkenden. Utrecht, 30 maart 2017.

Boer de AC, Rooijackers JM. Samenvatting richtlijn Werkgerelateerd astma. Nederlands Tijdschrift voor Allergie & Astma 2017, 17 (4): 168-174.

J. Rooijackers (voorzitter van de werkgroep NVALT richtlijn werkgerelateerd astma). De richtlijn werkgerelateerd astma. Pulmoscript 2017; jaargang 28, nr. 2: 31-33.

Berg, M. vd, R. Houba, H.A. Leslie, R.F. Canton, C. Thomsen, G. Becher, M. Alvarez-Pedrerol, J. Sunyer Deu, M. Steiner, M. van Tongeren, B. Brunekreef & J. de Boer. Serum levels of decabromodiphenyl ether (BDE-209) in women from different European countries and possible relationships with lifestyle and diet. Environmental International. 2017;107:16-24

Houba R, Gevaarlijke stoffen en biologische agentia. Hoofdstuk 3.2 in: Praktijkgids Arbeidsomstandigheden 2018. Vakmedianet, Alphen aan de Rijn, 2017.

De Matteis S, Heederik D, Burdorf A, et al. Current and new challenges in occupational lung diseases. Eur Respir Rev 2017; 26: 170080 [https://doi.org/10.1183/16000617.0080-2017].

Heederik D & R Houba. Principles of prevention and control. Chapter 12 in: Occupational Lung Disorders, 4th edition (A. Newman Taylor, P. Cullinan, P. Blanc & A. Pickering eds). CRC Press, Boca Raton, USA, 2017. ISBN 978-1-4822-4070-2

Zilaout, H, J. Vlaanderen, R. Houba & H. Kromhout.15 years of monitoring occupational exposure to respirable dust and quartz within the European Industrial Minerals Sector. Int J Hyg Environ Health. 2017;220:810-819

Berg, M. vd, R. Houba, H.A. Leslie, R.F. Canton, C. Thomsen, G. Becher, M. Alvarez-Pedrerol, J. Sunyer Deu, M. Steiner, M. van Tongeren, B. Brunekreef & J. de Boer.Serum levels of decabromodiphenyl ether (BDE-209) in women from different European countries and possible relationships with lifestyle and diet. Environmental International. 2017;107:16-24

Rens T, Zaat V, Houba, R. Beheersmaatregelen in de bakkerij; Een interventiestudie naar de effectiviteit van stofbeheersing. Tijdschrift voor Toegepaste Arbowetenschap 2017;30(1)

Houba R & H Kromhout. Ontwerpen van meetprogramma’s voor blootstelling aan chemische stoffen en statistische analyse van meetresultaten. Hoofdstuk 5 in: Handboek Arbeid en Gezondheid, W. van Alphen, R. Houba, M. Leutscher, H.P. Pennekamp &  K. Schreibers (eds). Vakmedianet, Alphen aan de Rijn, 2017.

Houba R. Beheersing van chemische risico’s op de werkplek volgens het arbeidshygiënisch regime. Hoofdstuk 8 in: Handboek Arbeid en Gezondheid, W. van Alphen, R. Houba, M. Leutscher, H.P. Pennekamp &  K. Schreibers (eds). Vakmedianet, Alphen aan de Rijn, 2017.

Heederik D, R Houba & WJT van Alphen. Microbiële toxinen. Hoofdstuk 18 in: Handboek Arbeid en Gezondheid, W. van Alphen, R. Houba, M. Leutscher, H.P. Pennekamp &  K. Schreibers (eds). Vakmedianet, Alphen aan de Rijn, 2017.

Houba R, D Heederik & WJT van Alphen. Allergenen. Hoofdstuk 19 in: Handboek Arbeid en Gezondheid, W. van Alphen, R. Houba, M. Leutscher, H.P. Pennekamp &  K. Schreibers (eds). Vakmedianet, Alphen aan de Rijn, 2017.

Alphen WJT, R Houba & D Heederik. Micro-organismen. Hoofdstuk 20 in: Handboek Arbeid en Gezondheid, W. van Alphen, R. Houba, M. Leutscher, H.P. Pennekamp &  K. Schreibers (eds). Vakmedianet, Alphen aan de Rijn, 2017.

Houba R & GBGJ van Rooy, Arbeidshygiënisch onderzoek bij werkgerelateerde gezondheidsklachten van werknemers. Hoofdstuk 24 in: Handboek Arbeid en Gezondheid, W. van Alphen, R. Houba, M. Leutscher, H.P. Pennekamp &  K. Schreibers (eds). Vakmedianet, Alphen aan de Rijn, 2017.

Om Nkal.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. akkoord