NKAL

Leidraad Allergenen

   

Aanleiding
In de Leidraad Allergenen wordt invulling gegeven aan het Nederlandse beleid rond inhalatieallergenen. In 2008 heeft de Gezondheidsraad het advies ‘Preventie van werkgerelateerde luchtwegallergieën’ uitgebracht. Daarop heeft de minister van SZW de Sociaal Economische Raad (SER) om advies gevraagd over de aanpak van inhaleerbare allergene stoffen op de werkplek. De SER heeft opdracht gegeven om een leidraad te ontwikkelen die de werkgevers moet helpen om de zorgplicht op dit gebied in te vullen in de vorm van praktische tools en maatregelen.

De leidraad is met subsidie van het ministerie van SZW binnen een samenwerkingsproject ontwikkeld door het Institute for Risk Assessment Sciences van de Universiteit Utrecht (Prof. dr. ir. D. Heederik, Dr. E.J.M. Krop), het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL) te Utrecht (Dr. ir. R. Houba, arbeidshygiënist, Dr. J.M. Rooijackers, longarts) en het IVAM Research and Consultancy on Sustainability, Universiteit van Amsterdam (Dr. R. Cornelissen, dr. F.A. van Broekhuizen). De leidraad allergenen is medio 2012 opgeleverd.

Over de leidraad allergenen
Deze leidraad richt zich primair op beroepsmatig inhaleerbare allergenen. Er zijn 2 hoofddocumenten opgesteld: Het eerste document is een versie voor arboprofessionals. De tweede versie is een document voor werkgevers en werknemers. Een lijst met allergenen bevat informatie over alle, in de wetenschappelijke literatuur gevonden, beroepsallergenen en de bijbehorende branches.

Leeswijzer
Het beste kan worden gestart met de Leidraad versie die voor u van toepassing is. Daarin staat de hoofdtekst waarin naar andere documenten wordt verwezen. De tekst is zo geschreven dat het geschikt is om als webtekst te dienen met crosslinks naar de verschillende documenten, maar dit is nog niet gerealiseerd. Dit verklaart waarom de documenten als aparte bijlagen zijn toegevoegd.

Documenten:

Leidraad voor het werken met allergenen - versie voor arboprofessionals

Leidraad voor het werken met allergenen - versie voor werkgevers en werknemers

Lijst met beroepsallergenen

 

In de leidraad wordt verwezen naar een aantal documenten. Klik hier voor een overzicht van deze documenten.  

 

Om Nkal.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. akkoord