NKAL

Nieuws

   

Landelijk Expertisecentrum voor Stoffengerelateerde Beroepsziekten (LECXES) gaat van start!

Het afgelopen jaar heeft het NKAL samen met projectpartners hard gewerkt aan de oprichting van het Landelijk Expertisecentrum Stoffengerelateerde Beroepsziekten (LEXCES). Op 1 juli 2022 opent het LEXCES zijn deuren. De start van het Lexces zal in het bijzijn van de minister van SZW, Karien van Gennip, worden gevierd op maandag 27 juni.

LEXCES save the date.png

In dit expertisecentrum zullen vijf instituten deelnemen: het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht, het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoening (NKAL), de Polikliniek Mens en Arbeid (PMA) en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Een bij het RIVM ondergebracht bureau zal een coördinerende en ondersteunende functie vervullen.

De kerntaken van LEXCES zijn:
• Bundelen, ontwikkelen en delen van kennis, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek op het gebied van stoffengerelateerde beroepsziekten;

• Uitvoeren van programma’s gericht op opleiding, ondersteuning van preventie en vroegsignalering van beroepsziekten;

• Inzetten van kennis ter ondersteuning van het functioneren van de arbeidsgeneeskundige zorg voor betere preventie, diagnostiek en behandeling van stoffengerelateerde beroepsziekten;

• In het kader van de uitvoering van de Regeling Tegemoetkoming stoffen-gerelateerde beroepsziekten (TSB) met een Deskundigenpanel vaststellen of bij aanvragen sprake is van een beroepsziekte die onder deze tegemoetkomingsregeling valt en aannemelijk is dat de aandoening in overwegende mate het gevolg is van blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Nieuwe longfunctie-analiste!

Ook Desire is ons teams sinds 1 april 2022 komen versterken! Desire is longfunctie-analiste, maar ook werkzaam als osteopaat voor dieren. Wij heten onze nieuwe collega Desire van harte welkom!

Om Nkal.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. akkoord