NKAL

Presentaties 2014

   

Rooijackers J. Het interpreteren van thoraxfoto’s. Opleiding Physician Assistant, Hogeschool Utrecht, Utrecht, 18 december 2014. 

Houba R. Cursus biologische agentia. PHOV, Utrecht, 17 november & 1 december 2014

Houba R. Duties and Requirements for the Occupational Hygienists. Occupational Hygiene Symposium: Occupational Hygiene Services & Organization in Turkey and the World. Izmir, Turkey, 24 november 2014

Houba R. Course Biological Agents and Risks. OSHNET EAST School, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkije, 25-26 november 2014Houba R. Occupational hygiene. Strategies for health protection and disease prevention. Universiteit Maastricht, 11 november 2014

Houba R. Verdiepende RI&E Biologische Agentia. Arbocongres Pluimvee. Nunspeet, 6 november 2014

Houba R. Blootstelling aan en beheersing van lasrook: verleden, heden & toekomst. NIL/BIL Lassymposium. Gorinchem, 4 november 2014

Rooijackers J. Beroepslongziekten en surveillance. Boehringer Ing., afdeling longziekten Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem, 3 november 2014

Rooijackers J. Silicose in de bouw: de bedrijfsarts aan zet. Bedrijfsartsencongres Arbouw, Oegstgeest, 2 oktober 2014. 

Stigter H. NVAB-richtlijn OSAS in bouwnijverheid. Bedrijfsartsencongres Arbouw, Oegstgeest, 2 oktober 2014.

Houba R. & Rooijackers J. Een cluster van talcose. Werkgroep werkgebonden huid- en luchtaandoeningen, Amsterdam, 23 september 2014

Rooijackers J & Niederer M. Arbeidsgerelateerde longaandoeningen. Boehringer Ing., afdeling longziekten St. Jansdal, Harderwijk, 15 september 2014

Houba R. Inhalatie van additieven in de voedingsindustrie: een onderschat probleem? RIVM bijeenkomst Emerging Risks, Bilthoven, 21 augustus 2014

Stigter H. NSPOH, Beroepslongaandoeningen. AMA, Hilversum, 18 juli 2014.

Rooijackers J Beroepslongziekten. Onderwijs AIOS longziekten, Medisch Centrum Alkmaar, Alkmaar, 16 juli 2014.

Rooijackers J. Beroepslongziekten. Onderwijs AIOS longziekten, Spaarne Ziekenhuis, Hoofddorp, 8 juli 2014.

Stigter H. NVAB-richtlijn OSAS. NVAB kring Zuid-Limburg. Bedrijfs –en verzekeringsartsen. Heerlen, 19 juni 2014.

Houba R, H. Zilaout & H. Kromhout. Effectiveness of the NEPSI good practice guide – case studies of applied good practices within the industrial minerals sector. NEPSI Council meeting, Brussels, 18 juni 2014

Stigter H. UWV, Spirometrie, COPD & Belastbaarheid, verzekeringsartsen UWV, Utrecht, 17 juni 2014

Houba R. & K. Verbist. Training Grenswaarden – cursus voor arbeidshygiënisten. Eindhoven (5 juni 2014), Amsterdam (19 juni 2014), Nieuwerkerk aan den IJssel (25 juni 2014) & Utrecht (1 juli 2014)

Rooijackers J. Occupational allergies – principles. Postgraduate Course Occupational Toxicology, Radboud UMC, Nijmegen, 20 mei 2014.

Houba R. Occupational Hygiene: measuring, interpretation and reduction of exposure. Post-graduate course in Occupational Toxicology, Nijmegen, 20 mei 2014

Houba R. Health surveillance for silicosis. Bijeenkomst VNO-NCW werkgroep silica, Den Haag, 15 mei 2014

Stigter H. NSPOH, richtlijn Astma&COPD. Bedrijf –en verzekeringsartsen. Utrecht, 13 mei 2014.

Rooijackers J. Longaandoeningen en de medische adviseur. Medas, Bussum, 12 mei 2014.

Houba R. & F. van Kolck. Biologische agentia. Bijeenkomst arbo coördinatoren Limburgse gemeenten. Venlo, 24 april 2014

Rooijackers J. Lucht krijgen van longaandoeningen door het werk. Themabijeenkomst Beroepsziekten, KNMG Midden Brabant,Tilburg, 22 april 2014.

Houba R. Nanodeeltjes in lasrook. Bijeenkomst Technische Comissie VIII (TC-VIII), Nederlands Instituut voor Lastechniek, Veenendaal, 16 april 2014

Zaat V. Onderzoek naar inhaleerbaar stof en endotoxinen bij werknemers aanhanglijn (pluimveewerkende industrie). NVvA symposium, 3 april 2014

Houba R. Inhalatie van additieven in de voedingsindustrie: een onderschat probleem? NVvA symposium, 3 april 2014

Houba R. Arbeid in de picture – ignite presentatie. NVvA symposium, Zeist, 2 april 2014

Rooijackers, J. Longaandoeningen door ijzerstapeling bij lassers. NVvA symposium, 2 april 2014

Rooijackers. J (Tussen-) resultaten onderzoek naar silicose bij bouwvakkers met een verhoogd risicoWerkgroep Werkgebonden Huid- en Luchtwegaandoeningen, NCvB, Coronel, Amsterdam, 25 maart 2014.

Rooijackers J. Beroepsziekten van neus en longen. Voorjaarsvergadering Ned. Vereniging voor Allergologie, Breukelen, 21 maart 2014.

Houba R. Biologische agentia. Multi-disciplinair overleg Arbo Unie te Eindhoven (18 maart 2014), Deventer (20 maart 2014) & Utrecht (26 juni 2014)

Houba R. Biologische agentia & leidraad voor inhaleerbare allergenen. Bijeenkomst SAAZuni, Radboud Universiteit Nijmegen, 20 maart 2014

Houba R. RI&E Biologische agentia. NVWA, Utrecht, 4 maart 2014

Rooijackers J, Houba R. NKAL: klinische arbeidsgeneeskunde. VUmc, afdeling longziekten, Amsterdam, 27 februari 2014.

Houba R. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van biologische agentia en medische casuïstiek biologische agentia. Bijeenkomst NVvA Regio Limburg, Maastricht, 17 februari 2014

Rooijackers J, Nemery B.  Omgevingsgebonden oorzaken van ILD. Colloquium interstitiële longziekten, NVALT en Forum Vlaamse longartsen, Blankenberge, Begië, 6-8 februari 2014.

Stigter H. NSPOH, Beroepslongaandoeningen. AMA, Hilversum, 4 februari 2014.

Rooijackers J, Stigter H. Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS) en werk. NVAB kring Den Haag/Leiden e.o., NVVG kring Haarlem eo, ism Edufit. Hogeschool Leiden, Leiden, 27 januari 2014.  

Rooijackers J. Interpretatie van de thoraxfoto. Nascholing Physician Assistant, Hogeschool Utrecht, Utrecht, 14 januari 2014. 

Houba R. Cursus biologische agentia. PHOV, Utrecht, 7 & 14 januari 2014

Om Nkal.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. akkoord